Bizimki zengin adamın metresi oldu hoşuma gitti

Categories: Genel.

Ağu 30, 2020 // By:admin // No Comment

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Merhaba pislik.org porno sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Aradığınız tüm hikayeler burada

Ben normal gelir kaynağı olan sıradan yolds.
com biriyim aldığım kız ise zengin bir ailenin kızıydı yüksek geliri olan bol alışveriş yapan yokluk görmemiş sonradan işleri kötü gidince iflas etmişler durumları kötü olunca o duruma alışamamıştı benle evlenmişti birlikteliğimiz iyiydi o zengin hayatından kopamamış öyle yaşamaya çalışıyordu yıl dönümümüz için onu güzel bir geçe clubune götürmeye karar verdim beraber gittik mini elbise giymişti çok seksiydi mekana gittik almadılar zengin bir adam geldi bizi içeri aldı sonrası zaten içkilerimizi yudumladıkça oldu

Nu?r?t b?y ?nl?ttığı hik?y?l?rd? ç??kınlığı k?nu?und? hiç ç?king?n d?ğildi.
?m? dir?kt ?l?r?k d? ??lin’? ??ılmıy?rdu.
S?kin v? ?ğır t?vrı ?n? gittikç? d?h? ç?k ??ygı duym?mızı ??ğlıy?rdu.
K?rım bu tür ?rk?kl?r? h?r z?m?n ilgi duy?rdı.
Nu?r?t b?yin ???ril?rin? gittikç? d?h? ç?k gülüy?r, ?nl?ttığı hik?y?l?r? g?r?ğind?n f?zl? ?lumlu t??ki gö?t?riy?rdu.
H?r h?lind?n ?nu ?tkil?m?y? ç?lıştığı b?lliydi.
Nu?r?t b?y g?r??n? ?ür?kli içkil?rimizi t?z?l?m??ini ?öyl?rk?n, biz? gö?t?rdiği ilginin b?nim d? h?şum? gittiğini hi???ttim…

Nu?r?t b?y bir ?r? biz?, “Siz k?yfiniz? b?kın, b?n bir?z ?yrıl???ğım!” d?di.
Y?kınımızd?ki bir grubun y?nın? gitti.
?nl?r k?nuşurk?n uz?kt?n ??yr?tm?y? b?şl?dık.
H?rk?? n? k?d?r ??ygı gö?t?riy?r, ön?m v?riy?rdu Nu?r?t b?y?.
K?rım gözl?rini ?n? dikmiş, “N? k?d?r ?tkil?yi?i biri.
??li gibi i?tiy?rum ?nu!” d?di.
? ?nd? ?rtık b?nim ?ng?ll?y?bil???ğim bir ş?y ?lm?dığını biliy?rdum .
K?rım kıvırt?r?k b?nd?n uz?kl?ştı.
??n? ?d?n k?l?b?lığın ?r??ın? k?rıştı.
H?rk??in ilgi?ini ç?km??i f?zl? ?lm?dı.

??lin’in ü?tünd?ki m?vi d?r mini ?lbi?? ?ütun gibi b???kl?rını ?öm?rtç? ??rgiliy?rdu.
Etr?ft? b?şk? ç?ki?i kızl?r ?lm??ın? r?ğm?n, bütün ?rk?kl?rin ilgi?i ?nd?ydı.
??n? ?d?rk?n in???ik kum?şın ?ltınd? titr?y?n diri göğü?l?rinin ?üty?n?iz ?lduğu b?lliydi.
Etr?fınd?ki ?rk?kl?rin ??yı?ı kı?? z?m?nd? üç ?lmuştu.
Uzun d?lg?lı ??rı ??çl?rı d?ğılırk?n ışıkt? ??rlıy?rdu.
Yuv?rl??ık çıkık ?????u h?r ??lınışınd? b?şk? bir güz?l görünüy?rdu.
??lin ?tr?fınd?ki ?rk?kl?r? ??? v?rirk?n, ?r? ?ır? d? Nu?r?t b?y? ç??kın b?kışl?r ?tıy?rdu.
İ?t?diğinin Nu?r?t b?y ?lduğu ?şik?rdı.

Nu?r?t b?y bir ?ür? ??nr? i?ind? ?lduğu gru?t?n ?yrılı? y?nım? g?ldi.
B?niml? b?r?b?r k?rımı ??yr?tm?y? b?şl?dı.
B?n? dönü?, canlı bahis “K?rın t?m bir f?l?k?t.
Ç?k ??k?i.
L?lit? gibi!” d?di k?ndind?n ?min bir gülüm??m?yl?.
S?nki k?rımd?n d?ğil d?, ??tış? çık?rdığım bir f?hiş?d?n b?h??diy?rdu.
Ç??ukç? bir ??vinçl? gülüm??y?r?k, “T?ş?kkür ?d?rim.
Öyl?dir b?nim k?rım!” d?dim.
S?vin?im k?rımın i?t?diği ?luy?r diy? miydi, y?k?? b?nim d? ??ygı duyduğum biri ?nd?n h?şl?ndı diy? miydi bil?m?dim.

15-20 d?kik? ??nr? Nu?r?t b?y gözünü ?yırm?d?n izl?diği k?rım? ?liyl? g?l iş?r?ti y??tı.
K?rım d?n? ?tm?y? d?v?m ?d?r?k diğ?r ?rk?kl?rin ?r??ınd?n ?üzülü? y?nımız? g?ldi.
Yük??k ???li müzikt?n ???ini duyur?bilm?k için k?rımı b?lind?n tutu? kul?ğın? b?ğır?r?k, “N? k?d?r güz?l d?n? ?diy?r?un ??n!” d?di.
??lin müziğin ritmiyl? h?l?n ?yn?tı? durduğu k?lç?l?rınd? ?kş?r???ın? d?l?ş?n ?l? ?ldırm?d?n, “Güz?l d?n? ?d?rim.
Öz?llikl? h?şum? gid?n bir ?rk?ğin önünd? ?lur??m!” diy?r?k y?nıtl?dı.
Nu?r?t b?y ??nki ?nl?m?mış gibi, “Kimmiş ? ş?n?lı ?rk?k?” diy? ??rdu.
??lin ?lini uz?tı? Nu?r?t b?yin k?lç??ını ?kş?y?n kür?k gibi ?lini tuttu, ?ım?ıkı ?????un? b??tırdı v? gözl?rinin için? b?k?r?k, “Sizin!” d?di.

Nu?r?t b?y z?t?n gör?bildiği ş?yi k?rımın ?ğzınd?n duym?kt?n mutlu gülüm??di.
N? b?nd?n, n? d? ?tr?ft?kil?rd?n ç?kiniy?rl?rdı.
??lin ?rtık k?nuşurk?n ?n? d?kunuy?r, gözl?rinin için? b?kıy?r, g?nç kız gülü?ükl?riyl? v? ?r?d? i?t?rik k?hk?h?l?r il? ?ü?lüy?rdu ?özl?rini.
Bu h?l? g?ldiğind? k?rımın k?rşı?ınd?ki ?rk?ğ? t??lim ?lduğunu biliy?rdum.
Y?şlı kurdun d? bunu b?nd?n ç?k d?h? iyi bildiğind?n hiç şü?h?m y?ktu.

Nu?r?t b?yin ?rk?d?şı ?lduğunu t?hmin ?ttiğim bir y?şıtı bir ?rk?k y?kl?şı?, “N??ıl?ın Nu?r?t?” diy?n? k?d?r bir birl?rin? kur y??m?y? d?v?m ?til?r.
Nu?r?t b?y ?rk?d?şını b?şınd?n ç?buk ??vm??ını bildi.
S?nr? d? k?rımın ?lind?n tutu?, “G?lin ç??ukl?r, d?h? ??kin bir y?r? gid?lim!” d?di.
Nu?r?t b?y ??lin il? ?l ?l?, b?n d? y?nl?rınd?, çıkış? d?ğru yürüdük.
Ş?f g?r??n y?nımız? g?lin??, Nu?r?t b?y k?rımın ?lini bır?ktı, ??bind?n k?lın bir ?üzd?n çık?rdı.
N?rd?y?? b?nim 2 ?ylık m??şım k?d?r ?l?n h???bı öd?di.
S?nr? d? g?r??nund?n v??tiy?rin? k?d?r Yüzlük b?nkn?tl?r h?lind? b?hşişl?r d?ğıt? d?ğıt? m?k?nın k??ı?ın? k?d?r g?ldik.
S?nırım bizim için bu ??n d?rb? ?ldu.
K?rıml? göz göz? g?ldik bir ?n, k???m?n k???m?n ?çılmıştı gözl?ri, ?d?mın bahis siteleri d?ğıttığı ??r?l?rı gördükt?n ??nr?.

Nu?r?t b?yin ?r?b??ı h?m?n g?ldi.
S?n m?d?l, k???m?n, ?iy?h bir ?r?b?ydı.
Şöför ?rk? k??ıyı ?çtı.
Nu?r?t b?y ??lin’i n?zikç? ?r?b?y? bindirdi.
K?rım ??n d?r??? h?şnut, mini ?t?ğinin k??ıkl?rın? k?d?r ?çılm??ın?, ş?för d?hil h??imizin kül?dun? k?d?r görm?miz? ?ldırm?d?n r?h?t h?r?k?tl?rl? g?çti, ?turdu.
Nu?r?t b?y k?ndi?i d? bindi.
B?n d? ?rk?l?rınd?n binm?y? y?lt?ndim, ?m? şöför kib?r?? b?ni ön k?ltuğ? yön?ltti, “Bur?d? d?h? r?h?t ?d?r?iniz b?y?f?ndi!” d?di.
Bir?z b?zul?r?k, “H?, t?bii…” d?dim.
Ön k?ltuğ? ?turdum.
?r?b? y?ni d?ri k?kuy?rdu.

S??l?ri k??ildiğind? ö?üştükl?rini ?nl?dım.
Y?n gözl? ş?för? b?ktım, yüzünd? ?i? bir ?ırıtm?yl? dikiz ?yn??ınd?n ?rk?d? ?l?nl?rı izliy?rdu.
K?ndimi kötü hi???ttim.
B?nim ?zgın fingird?k k?rım, u?uz bir f?hiş? gibi, ş?för? v? b?n? ?ldırm?d?n b?şk? bir ?rk?kl? ?rk? k?ltukt? fingirdiy?r, ??vişiy?rdu.
S?nr? gözümün önün? Nu?r?t b?yin b?rd? d?ğıttığı b?nkn?tl?r, k?lın ?üzd?nının görüntü?ü g?ldi.
B?ş v?rdim h?rş?y?, k?ndimi d?ri k?ltuğun r?h?tlığın? bır?ktım.

Y?l f?zl? ?ürm?di.
15 d?kik? ??nr? d?mir bir k??ıd?n giri?, güz?l bir vill?nın önünd? durduk.
Şöför h?m?n ini? ?rk? k??ıyı ?çtı.
Ön?? Nu?r?t b?y indi, ?lini uz?ttı v? ??lin’in inm??in? y?rdım ?tti.
B?n d? indim ?r?b?d?n.
N? y??m?m g?r?ktiğini bilmiy?rdum.
B?kçi ?lduğunu t?hmin ?ttiğim bir ?d?m ?vin y?n t?r?fınd?n k?ş?r?k g?ldi, “H?ş g?ldiniz Nu?r?t b?y!” d?di, vill?nın gö?t?rişli ön k??ı?ını ?çtı.
Nu?r?t b?y ??lin’in b?lin? ??rılı? iç?ri girdil?r.
B?n d? ?rk?l?rınd?n girm?y? y?lt?nirk?n, Nu?r?t b?y, “S?ni b?n ??nr? ç?ğır???ğım.
Şimdilik bur?d? b?kl?!” d?di.

Bir ş?y ?öyl?m?d?n ??t?l ??t?l durdum, ?rk?l?rınd?n b?ktım.
K??ı k???ndı.
Şimdi g?riy? dönm?m g?r?kiy?rdu, ?m? şöförl? yüz yüz? g?l???gimi düşün?r?k ut?ndım.
?nun d? b?kl?y???ği b?lliydi.
Şöförün, “G?l k?çum ?r?b?d? ?tur!” diy?n ???iyl? k?ndim? g?ldim.
?rtık b?n? b?y?f?ndi d?miy?rdu.
??tr?nu y?ktu ?rt?lıkt?.
Bu durum? ?şin? ?lduğu b??b?lliydi.
??k f?zl? göz göz? g?lm?m?y? ç?lış?r?k ?r?b?y? girdim.
?nunl? muh?tt?? ?lm?k i?t?miy?rdum.
Süklüm ?üklüm, k?nuşm?d?n ?turdum.

S???izliği ? b?zdu, “Y?ng? d? ??k h?şmuş.
K?rın mı?” d?di.
İ?t?k?iz??, canlı bahis siteleri “Ev?t…” d?dim.
Şöför, “Nu?r?t b?y böyl? uf?k t?f?k g?nç kızl?r? b?yılır.
Ç?ğu z?m?n böyl??i çıkmıy?r.
?nun için k?yifli görünüy?r bu ?kş?m…” d?di.
K?rımın güz?lliği, ??k?iliği ?nun d? h?şun? gitmişti ??nki.
H?ş, ??lin’in, ?ynı ?nd? h?m m??um b?kir?, h?m ??k?i f?hiş? ?l?bil?n görüntü?ünü görü? d? iç g?çirm?y?n, ?iki k?lkm?y?n ?rk?ğ? r??tl?m?mıştım y?…

Z?vk ?l???ğımı ?öyl?m??in? g?r?k ?lm?dığını, z?t?n ? ut?nç v?ri?i z?vki ?ldığımı ?n? itir?f ?d?m?dim.
?m? ?nl?mış ?l???k ki, “S???iz ?lur??n ??ni ?nl?rı duy?bil???ğimiz y?r? götürürüm.
” d?di.
“??ki…” d?dim uy??l??.
Eliyl? g?l iş?r?ti y???r?k yürüm?y? b?şl?dı.
?rk??ın? t?kıldım Evin ?rk??ın? d?ğru yürüdük.
Etr?ft? b?şk? bir ?v ?lm?dığı için ????izliğin içind? k?rımın h?ykırm?l?rı duyulm?y? b?şl?dı.
H?fif bir ışığın g?ldiği ikin?i k?tt?ki ??n??r?nin ?ltınd?ydık.
N? ç?buk b?şl?mışl?rdı.
N??ıl h?m?n k?rım böyl? b?? b?? b?ğırır h?l? g?lmişti?

K?rım n?rm?ld? ?ikilirk?n inl?rdi, ?m? böyl? b?ğırdığı ??k n?dirdi.
Z?vk h?ykırışl?rı yük??ldikç? ?ikimin k?lktığını, ??rtl?ştiğini hi???ttim.
Şöförün d? ?li d? ??ış ?r??ın? gitmişti.
??nt?l?nunun üz?rind?n ?ikini düz?ltti.
S?nr? d? ????iz??, “Üff… Ul?n ??nin ?r???u iyi b?ğırıy?r!” d?di v? ??nt?l?nunun ü?tünd?n y?r?ğını ?vuçl?yı? ?yn?m?y? b?şl?dı.
G?yri ihtiy?ri b?n d? ?ynı ş?yi y??tığımı f?rk ?ttim.
? d?h? f?zl? b?kl?m?di, ??nt?l?nunun k?m?rini çözdü, d?nuyl? birlikt? ?ş?ğı indirdi.
Elini tükrükl?yi?, dış?rı çık?n y?r?ğın? ??ılm?y? b?şl?dı.

?rtık k?ndimi ?ng?ll?y?miy?rdum, b?n d? ?ynı?ını y??tım.
??ılm?y? b?şl?dım.
Öyl? g?ri?, ?nl?tılm?z bir durumdu ki! K?ndimi t?nıy?mıy?rdum.
Bugün? k?d?r hiç t?nım?dığım bu ?d?ml? y?n y?n?, ??n??r?nin ?ltınd? k?rımın ?ikilirk?n çık?rdığı ???l?r? 31 ç?kiy?rdum.
Ş?för kul?ğım? y?kl?şı?, “???l? ?tm?… Nu?r?t b?y b?ş?lm?d?n uzun uzun ?ik?r ??nin k?rıyı! T?dını çık?r!” d?di.
Bir ş?y ?öyl?m?d?n b?şımı ??ll?dım.
Kul?kl?rımd? k?rımın çığlığı v? vü?utl?rının birbirin? ç?r?m??ının ???iyl? k?ndimd?n g?çiy?rdum…

Bir?zd?n k?rımın h?ykırm?l?rı ?rttı.
“??hhh! Nu?r?t’im! Erk?ğimmm! Sik b?ni!” diy? b?ğırdı.
?rtık ??d??? çığlık ?tıy?rdu.
K?rım g?liy?rdu.
Bir k?ç d?kik? ?ürdü g?lm??i.
?nun böyl? k?ndini k?yb?tmiş bir h?ld? b?ş?ldığını hiç duym?mıştım.
Nu?r?t b?y, “?ffff… ?mın? k?duğumun küçük ?r???u?u!” diy? ??luy? ??luy? b??ıy?rdu k?rım?.
“??r??ık?ın ?m?ık! Şimdi b?ni d? g?tir???k?in…” d?di, h?m?n ?rdınd?n d? böğürür???in? ???l?r çık?rt?r?k b?ş?ldı.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.

maltepe escort erotik film izle ankara escort gaziantep escort mecidiyeköy escort ankara escort tuzla escort gaziantep escort beylikdüzü escort esenyurt escort kayseri escort mecidiyeköy escort otele gelen escort kızılay escort çankaya escort seks hikaye kocaeli esgort mecidiyeköy escort ankara escort beşiktaş escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti izmir escort izmir escort izmir escort şişli escort gaziantep escort bahçeşehir escort ataköy escort beylikdüzü escort kocaeli escort kocaeli escort rus escort şişli escort bakırköy escort taksim escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort istanbul escort mersin escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort antep escort ardahan escort muğla escort kaçak iddaa güvenilir bahis canlı bahis bahis siteleri kaçak bahis bahis siteleri