Komşu ogLuna verdim ..

Categories: Genel.

Eki 9, 2019 // By:admin // No Comment

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Merhaba pislik.org sex hikayeleri okuyucuları, derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.okuyup keyif almak ve sırılsıklam olmak işte tüm mesele bu.

Komşu ogLuna verdim ..

al?nt?d?r..

Kom?u ogLuna verdim …

Ben Nesrin. 36 ya??nda oldukça güzel bir kad?n?m. Memelerim kalçalar?m bir çok erke?i dönüp bakt?racak kadar güzeldir. E?im 39 ya??nda iyi bir i?i olan oldukça yak???kl? karizmatik bir erkek. Cinsel yönden hiçbir sorunumuz yok hemen her gece her türlü pozisyonda sevi?iriz. O konuda e?ime minnettar?m. Cinselli?imi ya?at?yor bana Geçen gece yine s?k? bir geceydi. 3 kere göklere ç?kard? beni. Sabah beni uyand?rmadan gitmi?ti. Saat on gibi uyand?m ç?r?lç?plakt?m yatakta daha memelerimden di? izleri geçmemi?ti. Harika bir geceydi gerçekten dü?ünüce içim ürperdi. Yatakta gerindim ellerim vücudumda dola?t?. Kalkt?m yataktan. Banyoya girdim. Du?umu ald?m. Yatak odas?nda aynan?n kar??s?nda vücudumu inceledim. Harika görünüyordu memelerim. Ama ayva sar?s? tüylerim uzam??t? az?c?k al?nmas? gerekti. Bu konuda e?imde bende çok hassas?z. Hiç tüy istemez vücudumda. Tekrar banyoya gittim a?dam? haz?rlad?m Temizli?imi yapt?m. Yine ?slanm??t?m asl?nda istiyordum yine bir ara e?ime telefon aç?p gelmesini bile istemeyi dü?ündüm ama i? yeri uzakt? hevesimi ak?ama b?rakt?m. A?dam bitmi?ti. P?r?l p?r?l olmu?tum. Du?a girmeden bir sigara içmek istedim. Üzerime bir ?eyler giyip sigaram? yakt?m balkona ç?kt?m. Temiz hava iyi gelmi?ti. Soka??n kö?esinden 2 kat alt?m?zda oturan lise bire giden kom?umuzun o?lu göründü Beni balkonda görünce merhaba Nesrin teyze dedi. Merhaba dedim Annesi de çal??t??? için evde yaln?z olacakt? ö?leden sonra. Apartmana girdi. Biraz sonra kap?m çal?nd?. Açt?m gelen O?uzdu. Hayrola o?uz dedim nesrin teyze biraz konu?a bilir miyiz dedi. Bende gel içeri bakal?m deyip içeri ald?m. Üzerimde aç?k bir ti?ört ve ?ort vard? hemen her yerim ortadayd?. Yemek yedin mi dedim hay?r dedi yemek haz?rlad?m ben mutfakta yemek haz?rlarken gözlerinin üzerimde dola?t???n? hissediyordum. Yemek yedi salona geçtik evet anlat bakal?m ne söyleyeceksin dedim. Yüzü k?zarm??t?. Nesrin teyze ama bu aram?zda s?r olarak kalacak de?il mi annemlere söylemeyeceksin dedi. Güldüm tamam senle s?rr?m?z olsun dedim. Yanaklar? biraz daha k?zarm??t?. Evet anlat bakal?m sorun nedir yoksa derslerinde problem mi var dedim. Yok dedi derslerim çok iyi. Bir sorun yok. Daha çok merak etmi?tim. Bir k?z arkada??m var dedi. Ooo basken büyümü?te k?z arkada?? olmu? eee dedim Nas?l gidiyor peki sorun ne. K?zla bulu?uyorlarm?? ayn? s?n?ftalarm??. Bir kere öpmü? onu ama ne yapaca??n? bilmiyormu? ne yapmas? gerekti?ini anlat?rm?ym???m. Güldüm bak sen demek k?za bi?iler yapmak istiyor. Ne yapmak istiyorsun dedim daha da k?zard? sevi?mek istiyorum dedi. Bir anda ?sland???m? hissettim.am?mdan ?l?k ?l?k bi?eyler ak?yordu a an offfffff çektim Ama ne yapaca??m? bilmiyorum dedi. Peki k?z arkada??n ne diyor bu i?e dedim onunda istedi?ini söyledi. Peki hiç porno film izledin mi dedim hay?r dedi. Birkaç kere porno resim gördü?ünü söyledi. Senin için ne yapabilirim dedim. Ne yapmam gerekti?ini bana anlat?r m?s?n dedi. Güldüm bak sen benden ona Siki?meyi ö?retmemi istiyordu. Peki dedim gel benimle yatak odas?na götürdüm onu yata?a yatmas?n? söyledim. Vcd ye bir porno film yerle?tirdim çal??t?rd?m bak bunu seyret benim anlatmamdan daha iyi dedim. Yata?a uzand? ba??n?n alt?na bir yast?k koydu. Onu öylece b?rakt?m banyoya gittim. Biraz önce yar?m b?rakt???m du?umu almaya. S?cak su bedenime de?ince yeniden kad?nl???m alevlendi.am?m? Avuçlad?m ?slak yan?yordu. Parmaklar?mla oynad?m kendimle nerdeyse bo?alacakt?m memelerim ?i?mi? uçlar? çivi gibi sertti. Yar?m saat kadar suyun alt?nda kald?m 2 kez bo?ald?m ama hala am?m v?c?k v?c?kd? osman?n içerde porno izledi?ini dü?üncesi ve yarra?? kalm?? ?imdi o?uza yard?mc? olmakla olmamak ras?nda tedirginlik ya??yordum bornozumu giyip ç?kt?m banyodan. Bakal?m bizim haylaz ne yap?yordu. Yatak odas?na girdim. Örtüyü üzerine çekti hemen ne yap?yorsun dedim hiç dedi. K?pk?rm?z?yd?. Filmdeki adam

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.

erotik film izle ankara escort gaziantep escort ankara escort tuzla escort gaziantep escort kuşadası escort bayan antalya rus escort mecidiyeköy escort otele gelen escort kızılay escort çankaya escort seks hikaye kocaeli esgort mecidiyeköy escort beşiktaş escort izmir escort izmir escort izmir escort bahçeşehir escort ataköy escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort kocaeli escort kocaeli escort rus escort şişli escort bakırköy escort taksim escort ankara escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort mersin escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort antep escort ardahan escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com Antalya escort ensest hikayeler hurilerim.com çankaya escort keçiören escort bursa escort Escort escort görükle escort escort escort escort travestileri travestileri Bahis siteleri görükle escort bursa escort antalya escort porno porno xnxx Porno 64 alt yazılı porno porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort