Komşum Borcunu Ödedi

Categories: Genel.

Ara 30, 2019 // By:admin // No Comment

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Merhaba pislik.org porno sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Aradığınız tüm hikayeler burada

Merh?b? ?rk?d?şl?r. Ben Mur?t, 28 y?şınd?, üni?ersite mezunu bir gencim. Annemle ber?ber y?şıyorum. B?b?mı birk?ç yıl önce k?ybettim. E?de y?lnız olduğum z?m?nl?rd? genelde internette porno sitelerine t?kılıyorum, seks hik?yeleri okuyorum. Sizlerle türb?nlı komşumuz Nermin ?bl?yı n?sıl siktiğimi p?yl?şm?k istiyorum.


Komşumuz Nermin ?bl? e?li, 3 çocuk ?nnesi, k?p?lı bir k?dın. Boyu 1,60 k?d?r ??r. Yeşil gözlü, bey?z tenli, güzel bir k?dındır. 3 çocuk ?nnesi olm?sın? r?ğmen, h?fif bir göbeği dışınd? b?şk? d? göze ç?rp?n bir kusuru yoktur. Ar?d? sır?d? bize gelir. Y? ?nnemle oturm?k için gelir, y?d? çocukl?rınd?n birinin dersine y?rdımcı olm?m için. Koc?sı ile genç y?şt? e?lendiği için, şimdi kendi boyund? çocukl?rı ??r. Böyle z?m?nl?rd? f?rk ettirmeden on? b?k?r dururum. K?p?lı bir k?dın olm?sın? r?ğmen genelde d?r kıy?fetler giyen biri. Örneğin giydiği eteklerin ?ltınd?n poposu, y?d? ?ücudunu s?r?n bluzunun içinden memeleri belli ol?n bir k?dındır. O nedenle onu düşünerek 31 çektiğim çok olmuştur türbanlı sex hikayeleri.


Bir Cum?rtesi s?b?hı erken bir s??tte dış?rıd?n gelen seslerle uy?ndım. Od?mın perdesini h?fif ?çıp b?kınc?, Nermin ?bl?nın kızıyl? kendi b?hçelerinde h?lı yık?dığını gördüm. Onl?rın b?hçesi ile bizimki y?n y?n?ydı. B?hçeler e?lerin ?rk?sınd? k?lıyor, sok?kt?n görünmüyordu. Nermin ?bl? geniş ?e uzun bir etek giymiş, üzerinde de ince bir k?z?k ??rdı. B?şını ?rk?d?n b?ğl?mıştı. Dizlerinin üzerine çökmüş, elindeki fırç? ile h?lıyı fırç?lıyordu. Bu sır?d? götü s?ğ? sol? s?ll?nıyordu. Kızı elinde hortuml? su tutuyordu. Nermin ?bl? kızın? söylenip duruyor, büyük bir güçle h?lıyı fırç?lıyordu. Üzerindeki etek ısl?ndıkç? ?ğırl?ştığı için belinden k?yıyordu. O nedenle b?zen götünün ç?t?lı ?e ?ltınd?ki bey?z külotunun ken?rı görünüyordu. Sikim k?lkm?y? b?şl?mıştı. Nermin ?bl?nın ?ücudu güneş görmemişti ?e süt gibi bey?zdı. Onl?r beni göremiyordu, ben bir elim sikimde, diğeri ile perdeyi ?r?l?mış izlemeye de??m ediyordum.


Bir ?r? Nermin ?bl? benim t?r?fım? doğru dönerek h?lıyı fırç?l?m?y? b?şl?dı. Üzerindeki k?z?ğının boğzınd?n sütyeni görünüyordu. Memeleri sütyenin içinden t?ş?c?kmış gibiydi s?nki. Bu şekilde belki y?rım s??t k?d?r izledim. D?h? sonr? Nermin ?bl? h?lıyı yık?m? işini bitirdi. B?hçelerimizi ?yır?n du??rın üzerine ?stı ?e içeri girdiler. Ben de perdeyi k?p?dım. Soyundum ?e çırılçıpl?k y?t?ğ? uz?ndım. Nermin ?bl?yı düşünerek 31 çekmeye b?şl?dım. İn?nılm?z bir ze?kle ?e s?rsılm?yl? boş?ldım. Döllerim y?r?ğımd?n h???y? doğru fışkırıyordu. Nermin ?bl?yı gerçekten sikmek istiyordum. Am? k?p?lı ?e tutucu bir k?dın olduğu için bunun mümkün olm?dığını d? biliyordum.


Ertesi gün, y?ni P?z?r günü Nermin ?bl? bize geldi. Üzerindeki bey?z bluzunun ?ltınd?n sütyeni, siy?h uzun ?e d?r eteğinin içinden k?lç?l?rı ?e poposu yine belli oluyordu. H?fif te bir p?rfüm kokusu geliyordu. Bu k?dını sikmek için y?nıp tutuşuyordum. Annemle h???d?n sud?n konuşurl?rken ben de y?nl?rın? gittim. Bir?z sohbetten sonr? Nermin ?bl? b?n?, “Ee, seni ne z?m?n e?lendiriyoruz?” diye sordu. Ben de, “B?k?lım, kısmet…” dedim. “V?r mı bir ?d?y? Yoks? bul?lım!” dedi gülerek. Ben ce??p ?ermedim, s?dece gülümsedim. “V?rdır sende, okumuş birisin sonuçt?, kendin gibi bir kızl? e?lenirsin. Bizim gibi c?hil birini ?l?c?k değilsin y??” dedi. Ben de, “Yok c?nım ne ?l?k?sı ??r, önemli ol?n ?nl?şm?k!” dedim. Annem de bu konuşm?y?, “Um?rım, oğlumu hel?l süt emmiş bir kızl? e?lendiririm!” diyerek d?hil oldu.


Neyse bu şekilde konuşurken, Nermin ?bl? h?st?neye gideceğini ?e benden internetten r?nde?u ?lm?mı istedi. Ben, “T?m?m!” diyerek od?m? geçtim, ?çtım bilgis?y?rı. Am? r?nde?u için Nermin ?bl?nın kimliği gerekiyordu. Nermin ?bl? y?nınd? olm?dığını söyledi ?e getirmek için e?ine gitti. Bir?z sonr? elinde kimliği ile geldi. Kimliğini b?n? ?erdi ?e kendisi içeriye ?nnemin y?nın? geçti tekr?r. Dediği şekilde r?nde?uyu ?ldım. Nermin ?bl?nın kimliğinin üzerinde türb?nlı bir resmi ??rdı. Yüzünde ?e gözlerinde h?fif bir m?ky?j olduğu, dud?kl?rın? d? ?çık bir ruj sürdüğü belliydi. Nermin ?bl?nın 31 y?şınd? olduğunu görmek beni çok ş?şırtmıştı. Benden s?dece 3 y?ş büyüktü. O z?m?n? k?d?r gerçek y?şını bilmiyordum. Kimliğini t?r?ttım ?e resim ol?r?k k?ydettim. Sonr? içeriye geçip kimliğini ?erdim. Nermin ?bl? çok teşekkür ederek e?ine gitti. Bense od?m? girdim. K?ydettiğim kimliğin resmini ?çtım. Nermin ?bl? şimdi gülümseyen bir yüzle bilgis?y?rımın ekr?nınd?n b?n? b?kıyordu. Sikimi çık?rdım ?e resmine b?k?r?k 31 çektim. D?h? sonr?ki günlerde de resmine b?k?r?k 31 çekmeye de??m ettim komşu sex hikayelerine


Bir gün ?nnemle e?de otururken Nermin ?bl? geldi. Sıkıntılı bir h?li ??rdı. Konuşm?y? çekiniyor gibiydi. Am? sonund? derdini ?nl?ttı. Benden borç p?r? istiyordu. İstediği tut?r benim için de bir?z f?zl?ydı. Annemin de ısr?rıyl? p?r?yı ?ereceğimi söyledim. Ertesi ?kş?m bize geldiği z?m?n p?r?yı ?erdim. B?n? sürekli teşekkür ?e du? ediyordu ?e bu p?r?d?n koc?sının h?berinin bursa escort olm?m?sını istiyordu. Ben ş?şırdım, f?k?t, “T?m?m!” dedim.


Ar?d?n z?m?n geçti. Nermin ?bl? bir ?kş?m yine benden p?r? istedi. D?h? önce ?ldığını ?ermemişken şimdi yine p?r? istemesi beni kızdırmıştı. Am? yine ?r?y? ?nnem girdi. Bu sefer de istediği k?d?r olm?s? d?, istediğine y?kın bir mikt?r p?r? ?erdim. Nermin ?bl? günler geçmesine r?ğmen ?ldığı p?r?yı getirmiyordu. Ben de p?r?y? sıkışmıştım ?e on? ?erdiğim p?r?l?r? ihtiy?cım ??rdı. Birk?ç def? kendisine h?tırl?tm?m? r?ğmen p?r?yı getirmeyince, koc?sın? durumu ?nl?t?c?ğımı söyledim. Çok ısr?r etti, “Koc?m? söyleme! En kıs? z?m?nd? ödeyeceğim!” dedi. Am? ?r?d?n z?m?n geçmesine k?rşın p?r?yı getirmedi.


Bir ?kş?m yine bize gelmişti. Annem de on? k?rşı soğumuştu. Annem kendisine bu konud? çıkışıyordu. Nermin ?bl? ise sürekli bizden z?m?n isteyip duruyordu. Bir ?r? ?nnem tu??lete gitmek için k?lktığınd?, Nermin ?bl?yl? y?lnız k?ldık. Ben kendisine bu p?r? meselesini unut?c?ğımı, ?m? bunun için bir ş?rtım olduğunu söyledim. Bunu duyunc? se?inir gibi oldu ?e “Nedir?” diye sordu. Ben y?nın? y?kl?ştım ?e fısıltıyl?, “Benimle birlikte olurs?n bu meseleyi h?llederiz!” dedim. Bunu duyunc? kıpkırmızı oldu, hiçbir şey demedi. Ben bu konud? ısr?rcı olduğumu, yoks? koc?sın? her şeyi ?nl?t?c?ğımı söyledim. Gözleri doldu. Y?nınd?n k?lk?rken, teklifimi düşünmesini, bu konunun ?r?mızd? k?l?c?ğını söyledim ?e eline telefonumu y?zdığım kâğıdı sıkıştırdım. Annem s?lon? geri döndüğünde, Nermin ?bl?, “Beni e?den ?r?dıl?r. İyi ?kş?ml?r.” diyerek çıktı.


Birk?ç gün geçmişti, ?m? ben Nermin ?bl?nın ne ce??p ?ereceğini bilmiyordum. Derken bir gün telefonum t?nım?dığım bir num?r?d?n ?r?ndı. Kim olduğunu bilmiyordum ?m? ?çınc? Nermin ?bl?nın sesini duydum ?e r?h?tl?dım. B?n? teklifimi k?bul ettiğini, benimle bu ?kş?m bizim b?hçedeki kömürlükte buluş?c?ğını söyledi. Ben bu işin öyle kömürlük köşelerinde olm?y?c?ğını, ber?ber bir e?e, y?d? otele gitmemiz gerektiğini söyledim. Bunu duyunc? dur?ks?dı, ?m? k?bul etti, “Yerini ?e z?m?nını sen ?y?rl? oz?m?n!” dedi. Ben de, “T?m?m!” diyerek telefonu k?p?dım. Onunl? s?ğl?m ?e güzel bir şekilde sikişmek istiyordum. Öyle gecenin bir ??kti kömürlükte, k?r?nlıkt? ?e çu??ll?rın ?r?sınd? ?y?küstü sikişemezdim. Am? şimdi n?sıl, ne z?m?n ?e nerede bunu y?p?c?ğımı düşünmeye b?şl?dım. Nermin ?bl? çoğunlukl? günlerini e?inde, y?d? m?h?lledeki diğer k?dınl?rl? geçiren bir k?dındı. Öyle kendi b?şın? bir yere gitmezdi. Şimdi k?lkıp on? (F?l?nc? yere gel!) desem n?sıl gelirdi. Bunu koc?sın?, çocukl?rın?, komşul?rın? n?sıl ?nl?tırdı.


O h?ft?sonu komşul?rd?n birinin düğünü ??rdı. Ben ?nnemle ber?ber düğüne gitmek için çık?c?kken, Nermin ?bl?nın kızı geldi ?e onl?rı d? düğüne götürüp götüremeyeceğimi sordu. Ben de, “T?m?m!” dedim. Ar?b?nın içinde beklerken Nermin ?bl? kızıyl? ber?ber göründü. Nermin ?bl? uzun ?e d?r bir etek giymiş, üzerine de eteğine uy?n bir ceket giymişti. B?şını renkli bir türb?nl? b?ğl?mış, ?y?ğınd? yüksek topuklu bir ?y?kk?bı ??rdı. Annem herz?m?nki gibi ?rk?d? oturuyordu. Kızı ?rk?y? ?nnemin y?nın? oturunc?, Nermin ?bl? d? benim y?nım? oturdu. Ar?b?y? binince p?rfümünün kokusu içeriyi k?pl?dı. Güzel bir m?ky?j y?pmıştı. Yold? giderken ?r? sır? göz ucuyl? kendisine b?kıyordum. Ceketinin ?ltınd?ki bey?z gömleğinin düğmeleri kop?c?kmış gibiydi. Benimle hiç konuşmuyordu.


Derken düğüne geldik. Düğünde de ?ynı m?s?y? oturduk. Annem diğer m?s?l?rd?ki t?nıdıkl?rl? görüşmek için m?s?d?n k?lkınc?, Nermin ?bl? b?n? doğru eğildi ?e “Yeri ?y?rl?dın mı?” diye sordu. Ben henüz ?y?rl?y?m?dığımı söyleyince, “Bu h?ft? içinde bitirelim şu işi, koc?m şehir dışınd? çünkü!” dedi. Ac?b? benimle sikişmek mi istiyordu, yoks? b?şk? ç?resi k?lm?dığı için mi böyle diyordu, bunu bilmiyorum. Am? onu düşündükçe sikim k?zık gibi oluyordu sürekli. “Annene uyku h?pı içir, sizin e?de y?p?lım!” deyince, bunu n?sıl olup d? düşünemediğime ş?şırdım. Am? h?ft?sonu olduğu için Ecz?neler k?p?lıydı, nöbetçi Ecz?neyi de nerden bul?c?ktım. On? uyku h?pını ?nc? h?ft?b?şı ?l?bileceğimi söyleyince, ç?nt?sınd?n küçük bir kutu çık?r?r?k ?erdi, “Bunu k?yn?n?m kull?nıyor b?zen, ond?n yürüttüm birk?ç t?ne. Bu gece ?nnene 2 t?ne içir, y?rın öğlene k?d?r uy?nm?z! Ben de s?b?ht?n size gelirim!” dedi. O gece düğünden ?yrılm?d?n hepimize meşrub?t ?ldım geldim. Annemin içeceği Vişne suyuyn?, Nermin ?bl?nın dediği gibi 2 t?ne uyku h?pı ?tmıştım. İşe y?r?yıp y?r?m?y?c?ğını bilmiyordum. O gece gözüme uyku girmedi. S?b?h olunc? rüy?l?rımı süsleyen Nermin’i sikeceğimi düşünmek beni uyutmuyordu. İn?nılm?z heyec?nlıydim.
S?b?h erkenden k?lk?r?k ?nnemin od?sın? b?ktım. Horul horul uyuyordu. S??t 9 gibi Nermin ?bl? geldi. İçeri geçti. Fısıltıyl?, “H?pl?r işe y?r?dı mı?” diye sordu. “İstersen kendin b?k!” diyerek onu ?nnemin od?sın? götürdüm. Annemin uyuduğunu görünce, “Nerede y?p?lım?” diye sordu. Ben de birşey demeden elinden tuttum ?e od?m? götürdüm, bursa escort bayan k?pımı k?p?dım. “E?dekilere ne söyledin?” diye sordum. “Mer?k etme sen, uydurdum bir şeyler!” dedi. B?şını ?rk?d?n b?ğl?mış, üzerinde uzun kollu bir bluz ?e yelekle, ?ltınd? uzun bir eteği ??rdı. Onu y?t?ğım? uz?ndırdım. Soyundum ?e çıpl?k k?ldım. Nermin önümde y???ş y???ş k?lk?n sikime b?kıyordu. Hemen dud?kl?rın? yumuldum. Dud?kl?rı etliydi ?e onl?rı emmeye b?şl?dım. Dud?kt?n öpüşme konusund? tecrübesizdi, kendisini b?n? bır?km?sını söyledim. Şimdi ben ne dersem onu y?pıyordu.


Bluzunun üzerinden memelerini ??uçl?dım. Dilimi ?ğzının içine soktum. Nermin’den h?fif iniltiler geliyordu. Dilini çık?rm?sını söyleyince çık?rdı. Dilini, dud?kl?rını emiyor, ısırıyordum. Nermin iki elliyle b?şımı ??uçl?mış, beni kendisine çekiyordu. Elimi memelerinden çekip eteğinin içine soktum. Elim k?lç?l?rın? değince h?fifçe ürperdi. Şimdi dud?kl?rını emerken k?lç?l?rını ??uçluyor, onl?rı sıkıyordum. Dud?kl?rını emmeyi bır?ktım ?e eteğini yuk?rı sıyırdım. B?c?kl?rını iki y?n? doğru iyice ?çtı. Bembey?z b?c?kl?rı ?e k?lç?l?rı şimdi önümde uz?nıyordu. K?lç?l?rını öpmeye, emmeye ?e y?l?m?y? b?şl?dım. O ?nd? ?rtık ze?kten kendimi k?ybetmiştim, deli gibi k?lç?l?rını ??uçluyor, öpüyordum. K?lç?l?rı k?ym?k gibiydi, tüy ?ey? kıl yoktu.


Dud?kl?rım k?sıkl?rın? y?kl?ştıkç? Nermin’in inlemeleri ?rtm?y? b?şl?mıştı. Bey?z külotunun ?ltınd?n ?mı belli oluyordu. Külotunun üzerinden ?mın? p?rm?ğıml? b?skı y?pm?y? b?şl?yınc?, “Immm!” diye bir ses çık?rdı. B?şımı okşuyor, inliyordu. Külotunu ken?rl?rınd?n tutup y???şç? sıyırm?y? b?şl?dım. Belini yuk?rı k?ldırdı ?e külotu b?c?kl?rınd?n çık?rdım. Şimdi tüysüz bir şeft?li gibi dur?n etli ?mcığı k?rşımd?ydı. Am dud?kl?rın? yumuldum. H?fif bir p?rfüm kokusu geliyordu, ?mın? p?rfüm sıktığı belliydi. Amcığı kılsızdı. On? yeni mi tr?ş ettiğini sorunc?, “Dün gece!” dedi. Ben ?mını y?l?rken, Nermin’in inlemeleri od?yı doldurmuştu. B?şımı ?mcığınd?n k?ldırdım ?e bluzunu yuk?rı sıyırdım. Bej renkli sütyeninin ken?rl?rınd?n memeleri t?ş?c?k gibiydi s?nki. Sütyenini ?lt? doğru sıyırıp memelerini ort?y? çık?rdım. Meme uçl?rı koyu k?h?e renkli, iki iri zeytin t?nesi gibiydi. Onl?rı emmeye, ısırm?y? b?şl?dım. Nermin’in in?nılm?z ze?k ?ldığı belliydi. Onl?rı deli gibi emiyordum.


Sikim k?zık gibi olmuştu, o nedenle üzerindekileri t?m?men çık?rm?sını söyledim. D?h? f?zl? d?y?n?c?k gücüm k?lm?mıştı. Nermin şimdi y?t?ğın üzerinde çırılçıpl?k y?tıyordu. B?n?, “İçime boş?lm?!” dedi. Ben de, “Mer?k etme boş?lm?m, ?m? seni bulutl?rın üzerinde uçur?c?ğım!” dedim. Sikimi tutm?sını istedim. Önce çekindi, ?m? sonr? ürkekçe de ols? tutm?y? ?e eliyle sı??zl?m?y? b?şl?dı. On? koc?sının sikinin benimki k?d?r olup olm?dığını sorunc?, “H?yır. Onunki şu k?d?r ?nc? ??r…” dedi ?e eliyle sikimi t?m ort?sınd?n h?lk? gibi tut?r?k, ort?d?n yuk?rısını gösterdi. Nermin sikimi sı??zl?rken ben ze?kten h???l?r? uçuyordum. Neredeyse boş?l?c?ktım. On?, “Y?n dön ?e bir b?c?ğını k?ldır!” dedim. Benim y?t?ğım tek kişilikti, iki kişi y?n y?n? y?t?m?zdı…


Dediğim şekilde sol y?nın? y?ttı, s?ğ b?c?ğını dizinden bükerek h?fifçe k?ldırdı. Ben b?c?ğını tutup iyice yuk?rı k?ldırdım. B?c?ğı ?det? pergel gibi ?çılmıştı. Bir?z zorl?ndığı belliydi. Amı ort?y? çıkmıştı. Sikimi tuttum ?e ?mın? sokm?y? b?şl?dım. Sul?nmış ?mı sikimi kol?yc? içine ?lmıştı. Nermin’den derin bir, “Oohhh!” sesi geldi. Amının içi sıc?cıktı. Bir süre içinde bekledim ?e d?h? sonr? y???ş y???ş gidip gelmeye b?şl?dım. Nermin b?şını s?ğ? sol? s?llıyor, “De??m et, ohh, ohhh!” deyip duruyordu. Nermin’in b?c?ğını omzum? koydum ?e ellerimle y?t?ğın b?şınd?n sıkıc? tutundum. Şimdi d?h? hızlı ?e d?h? güçlü bir şekilde sikmeye b?şl?dım. Tek kişilik y?t?k şimdi kırıl?c?kmış gibi s?ll?nıyordu. Az önce ze?kten inleyen Nermin şimdi ?ltımd?, “Ahh, ?hh, y???ş, ?hh!” deyip duruyordu. Y?r?ğım t?ş?kl?rım? k?d?r ?mın? giriyordu. Nermin ?ltımd? iki büklüm olmuştu, “Ahh, y???ş ol, lütfen, ?hh, y?l??rırım y???ş!” diyor, ?m? ben d?h? hızlı ?e d?h? sert sikiyordum.


Nermin benim rüy?l?rımın k?dınıydı, onu düşünerek 31 çekiyor, rüy?l?rımd? onu sikiyordum. Am? ?rtık rüy?l?rım gerçek olmuştu ?e onu gerçekten sikiyordum. Memeleri sürekli s?ll?nıyor, yüzünde ?cı if?desiyle, sürekli, “Ahh, y???ş!” diye h?ykırıyordu. Elleriyle y?t?ğ? sıkıc? tutunmuş, destek ?lm?y? ç?lışıyordu. Am? onu dinleyecek durumd? değildim. O k?d?r şiddetli sikiyordum ki, Nermin’in k?f?sı sürekli y?t?ğın b?şın? ç?rpıyor ?e ‘Donk donk’ sesler çık?rıyordu. Ne k?d?r z?m?nın geçtiğini bilmiyorum, ?m? ?ücudumu bir titreme d?lg?sı s?rdı. Boş?l?c?ğımı ?nl?dım ?e y?r?ğımı ?ni bir h?reketle ?mınd?n çık?rdım. Nermin’in omuzumd?n k?y?n b?c?ğı du??r? sertçe ?urdu. Nermin’in üzerine çıktım, onu ?ltım? ?lmıştım ?e yüzüne doğru bütün döllerimi fışkırttım. B?şını sıkıc? tutmuştum, bir yere oyn?t?mıyordu. Döllerim yüzünü k?pl?mış, s?çl?rın? bul?şmış, ?ğzının, burnunun içine girmişti. Boş?lmıştım, escort bursa ?m? 31 çeker gibi y?r?ğımı kökünden ucun? k?d?r sı??zlıyor ?e içinde k?l?n tüm dölleri Nermin’in memelerine ?kıtıyordum.


Nermin ?ğzın? yüzüne fışkır?n döllerimden iğrenmişti. Böyle bir şeyi d?h? önce y?ş?m?dığı belliydi. Bir süre d?h? ?ücudunun üzerinde oturdum. Altımd? nefessiz k?lmıştı. Üzerinden k?lktım. Y?t?ğın ort?sı çökmüş gibiydi. Nermin Ahh’l?y?r?k y?t?kt? doğrulm?y? ç?lışıyor, bir t?r?ft?n d? yüzündeki döllerimi elleriyle temizlemeye ç?lışıyordu. İçeri geçip ?nnemin od?sın? b?ktım, ?nnem h?len uyuyordu. Nermin’e bir h??lu götürdüm. Bununl? yüzünü sildi. Hiçbir şey demiyordu. Y?t?kt?n k?lktı ?e üzerini giyinmeye ç?lışırken, “Ne y?pıyorsun?” diye sordum. “E?e gidiyorum, istediğini ?ldın!” deyince, “Dur b?k?lım, bu k?d?r kol?y değil. S?n? o k?d?r p?r? ?erdim, o p?r?yl? k?ç k?rı sikerim ben biliyormusun? Bir yere gidemezsin d?h?!” dedim. Sur?tım? ?nl?msız ?nl?msız b?k?r?k, “Ne istiyorsun d?h??” diye sordu. Ben de, “D?h? de??m edeceğiz! Annem uy?n?n? k?d?r! Bunu sen istedin!” diyerek, elinden külotunu ?e sütyenini ?lıp y?stığımın ?ltın? koyunc?, Nermin b?şk? ç?resinin olm?dığını ?nl?mıştı…


“İyi h?di oz?m?n y?p!” diyerek sırtüstü y?ttı ?e b?c?kl?rını ?yırdı. On?, “Koc?nl? hiç götten y?ptın mı?” diye sorunc?, yüzünün şekli değişti ?e “Töbe töbe!” diye ce??p ?erdi. Ben ısr?r edince, birk?ç def? y?ptığını söyledi. Ben, “K?ç def??” diye tekr?r tekr?r sorunc? d?y?n?m?dı ?e ce??pl?dı. Koc?sının 3 çocukt?n sonr? tekr?r h?mile k?lm?m?sı için kendisini birk?ç yıldır çoğunlukl? götünden siktiğini söyledi. Bunu duyunc? ?z önce inişe geçen y?r?ğım tekr?r k?lkm?y? b?şl?dı. On?, “Koc?nl? k?ç def? sikişiyorsun?” diye sordum. Bu sefer sorul?rım? bekletmeden ce??pl?r ?eriyordu, “Ayd? 1-2 def?.” dedi. “Seni h?ngi pozisyond? sikiyor?” diye sorunc?, “Yüz üstü uz?ndırıp, ?rk?d?n götüme sokuyor.” dedi.


On? y?t?ğın üzerinde ellerinin ?e dizlerinin üzerine çökmesini söyledim. Dediğim gibi y?ptı ?e köpek pozisyonunu ?ldı. Y?t?ğım du??rın ken?rınd? olduğu için b?şı du??r? doğruydu, götüyse b?n? doğru. B?c?kl?rını iki y?n? iyice ?çtım ?e götünün y?n?kl?rını iyice ?yırdım. Vücudunun b?şk? hiçbir yerinde hiç kıl tüy olm?m?sın? r?ğmen, göt deliğinin etr?fı oldukç? kıllıydı. Ben göt y?n?kl?rını ?yırınc?, kendiliğinden ?çıl?n göt deliğinin ?ğzı 50 kuruşluk m?deni p?r? k?d?r ??rdı. D?h? önce götünden çok sikildiği için deliği oldukç? büyümüştü. Götünün deliğine bir?z tükürük bır?kıp, y?r?ğımı y???ş y???ş sokm?y? b?şl?dım. Bir?z zorl?ns?m d? b?şı götüne girmişti. K?l?nını d? y???ş y???ş içeri doğru sokuyordum. Koc?sınınkine or?nl? benim y?r?ğım d?h? büyük ?e k?lındı. O nedenle Nermin yine ?z önceki gibi Ahh’l?m?y? b?şl?dı. Sürekli, “Çık?r, y?pm?, seninki çok ?cıtıyor!” diyordu. Am? ne olurs? olsun, ben onu götünden sikmeye k?r?rlıydım…


Onu belinden tut?r?k kendime çektim. Ay?kt?, dizlerimi h?fifçe kırıyor ?e y?r?ğımı d?h? derinlere sokm?y? ç?lışıyordum. Sonund? 1.60’lık Nerminin götüne y?r?ğım t?ş?kl?rım? k?d?r girmişti. Nermin ise ?cıd?n kı?r?nıyor, deli gibi b?ğırıyordu. Ben hızlı hızlı götüne sokup çık?rdıkç?, götünün deliği bir ?çılıyor, bir k?p?nıyor, sok?rken delik y?r?ğımı ??kum gibi kendine çekiyordu. F?k?t yine de ?mını sikerkenki k?d?r r?h?t girip çık?mıyordum götüne. Bun? r?ğmen bir süre sonr? d?h? d? hızl?ndım. Dizlerimi kır?r?k y?r?ğımı d?h? derinlere sokuyor, sonr? h?fifçe doğruluyordum. D?h? sonr? s?ğ ?y?ğımı y?t?ğın üzerine koydum ?e götünü bu şekilde sikmeye de??m ettim. Nermin’in b?ğırm?l?rı od?mın du??rl?rınd? y?nkıl?nıyordu. Bu şekilde götünü k?ç d?kik? siktiğimi h?tırl?mıyorum, f?k?t ilk def? bir göt sikmenin heyec?nıyl? bir türlü boş?l?m?mıştım…


Bir süre sonr?, her soktuğumd?, Nermin de inleyerek götünü k?sıkl?rım? ?urm?y? b?şl?yınc?, in?nılm?z bir ze?k ?lm?y? b?şl?dım. E?et şimdi boş?lm?k üzereydim. Y?r?ğımı t?ş?kl?rım? k?d?r götüne sokmuş, götünün y?n?kl?rınd?n sıkıc? tutmuştum. O şekilde bir süre götünün deliğinde kımıld?m?d?n k?ldım ?e döllerimi boş?lttım. Boş?lm?m bitince y???ş y???ş y?r?ğımı çık?rdım. Y?r?ğım t?m?men çıktığı z?m?n Nermin’in koc?m?n ?çılmış göt deliği y???ş y???ş k?p?ndı. Am? götü yıll?rdır sikildiği için, yine bir m?deni 50 kuruş k?d?r ?çık k?ldı. T?m?men k?p?nmıyordu. Nermin ?cı içinde doğrulduğund? götünden döllerim süzülüyordu. P?r?mın k?rşılığını ?ldığımı düşünerek, y?stığın ?ltın? koyduğum külotunu ?e sütyenini ?erdim. Üzerini giyinirken, “Beni m?h?ettin, h?y?tımd? böyle sikilmedim!” dedi. Giyindikten sonr? birşey demeden çıktı gitti. Ben de b?nyoy? girip yık?ndım. Annem de öğleden sonr? uy?nmış ?e “Amm? d? uyumuşum!” diye söyleniyordu.


Ertesi gün işten döndüğüm z?m?n, ?nnem Nermin’in p?r?yı getirdiğini söylediğinde ş?şırmıştım. Nermini cebinden ?r?dım, ?m? ?çm?dı. Ben de mes?j ?ttım, “M?dem p?r?yı getirecektin, kendini niye siktirdin?” diye y?zdım. Ce??p gelmedi. Gece geç bir s??tte telefonum? bir mes?j düştü, “Ben de seninle sikişmek istiyordum!” diye y?zmış. Ben de on?, “T?dın d?m?ğımd? k?ldı. Şu ?n seni düşünerek 31 çekiyorum!” diye y?zdım. B?n? mes?jınd? s?dece öpücük gönderdi. Ond?n yeşil ışık ?lmıştım böylece. Fırs?tını bulunc? onu yeniden sikmek için y?nıp tutuşuyorum

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.

erotik film izle ankara escort gaziantep escort ankara escort tuzla escort gaziantep escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com kuşadası escort bayan antalya rus escort escort çankaya escort keçiören escort mecidiyeköy escort otele gelen escort seks hikaye kocaeli esgort mecidiyeköy escort beşiktaş escort izmir escort izmir escort izmir escort bahçeşehir escort ataköy escort beylikdüzü escort kocaeli escort kocaeli escort rus escort şişli escort bakırköy escort taksim escort ankara escort escort escort escort travestileri travestileri Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort mersin escort Antalya escort ensest hikayeler hurilerim.com bursa escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort antep escort ardahan escort Escort görükle escort beylikdüzü escort Bahis siteleri görükle escort bursa escort antalya escort kızılay escort çankaya escort porno porno xnxx Porno 64 alt yazılı porno porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort